Ćwiczenie: dążenie do postępu vs perfekcjoznim

Odpowiedzi będące przykładem perfekcjonizmu:

1, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 28.

Odpowiedzi będące przykładem dążenia do sukcesu:

2, 3, 5, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 29, 30.